Titi Basa Jawa

Harga : Rp 33,000.00

Brand :

Stok : In Stock

Titi Basa Jawa

Judul

Titi Basa Jawa

Penulis

Rahmad Setyo Jadmiko, M. Pd

Design Arial Ratih

ISBN

978-602-0872-47-6

Tebal

vi+84 hlmn

Harga

Rp 33.000,-

Keterangan


Basa iku minangka sarana kanggo komunikasi, kanggo nglantarake marang sawijining maksud utawa kekarepan marang wong sing diajak guneman. Basa uga dadi sarana kanggo nglairake panguneg-uneg kanthi cara nulis utawa maca

Wondene wontenipun buku menika saged kagem pasinaon tumrap mahasiswa PGSD. Buku ajar kanthi irah-irahan TITI BASA JAWA menika dipunajab saged paring pambiyantu marang generasi mudha, kagem mangertosi bab-bab titi basa Jawa.

Stok

Bisa dipesan secara online melalui web ini ataupun e-mail promosikaifa@gmail.com

Versi Digital

SCOOP, WAYANG, MAHONI